PROGRAM DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY ŻŁOBKA KALEJDOSKOP

Nasz program dydaktyczno wychowawczy uwzględnia wszystkie potrzeby Twojego dziecka. Zapewniamy wszechstronną edukację i opiekę a także dobrą zabawę wśród rówieśników.  

Aktywności w naszym żłobku są ściśle związane z zainteresowaniami dzieci, porami roku oraz świętami i innymi zaplanowanymi uroczystościami.

Stosujemy programy:

 • Higiena i bezpieczeństwo malucha,
 • Pożegnanie z pieluszką,
 • Pożegnanie ze smoczkiem,
 • Opieka nad zwierzętami i roślinami,
 • Zdrowy styl życia- odżywianie i ruch,
 • Jestem samodzielny,
 • Jestem w grupie,
 • Zabawy plastyczne,
 • Zabawy muzyczno-taneczne,
 • Mówię do Ciebie.

Program dydaktyczno-wychowawczy żłobka KALEJDOSKOP jest strategią, która uwzględnia wielokierunkową stymulację aktywności dzieci. Skupiamy się na silnej i trwałej potrzebie, jaką jest ruch i zabawa, przez którą dziecko uczy się bez ustanku. Podstawą pedagogiki realizowanej w Żłobku KALEJDOSKOP jest koncepcja  rozwoju dziecka, dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Program realizujemy poprzez podejmowanie zabaw tematycznych.

 • uczenie się otaczającego świata, zabawy naśladowcze (kształtowanie nawyków grzecznościowych, higienicznych i porządkowych, zabawy w kącikach tematycznych – kuchennym, przyrodniczym itp.)
 • zajęcia orientacyjno-porządkowe, gimnastyczne i ruchowe (orientacja w przestrzeni, ćwiczenie równowagi, zabawy na czworakach, zabawy chwytu, celowania i toczenia, ogólnorozwojowe gimnastyczne, zabawy ruchowe na powietrzu)
 • zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne i zabawy twórcze (rysowanie, malowanie, wyklejanie; budowanie i konstruowanie; wkładanie, nakładanie, nawlekanie, turlanie, otwieranie, zamykanie)
 • zajęcia umuzykalniające (zabawy ruchowe ze śpiewem, ćwiczenia rytmiczne, zabawy inscenizowane, ćwiczenia słuchowe, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie odgłosów dnia codziennego, tworzenie muzyki, zagadki muzyczne, zabawa w echo, wyliczanki, naśladowanie odgłosów natury – szumu wiatru, szelestu liści, zabawy taneczne)
 • zabawy dydaktyczne ogólne (rozmowy i zajęcia indywidualne – układanki, puzzle, klocki; zabawy z użyciem różnych pomocy dydaktycznych, zabawy kształcące wymowę (słuchowe, oddechowe, artykulacyjne, dźwiękonaśladowcze, inscenizowanie i opowiadanie utworów literatury dziecięcej prozą i wierszem, czytanie bajek, przedstawienia teatralne i muzyczne, zajęcia z żywiołami, zabawy fundamentalne)