REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 i 2024/2025

cały czas trwa

PRZEDSZKOLE 

DLA DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO –  CZESNE 0 ZŁ

REALIZUJEMY WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

ŻŁOBEK

REKRUTACJA TRWA PRZEZ CAŁY ROK

w lokalizacji:

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE Bielsko-Biała ul. Regera 18 (WAPIENICA)