REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLA TRWA

PRZEDSZKOLE 

DLA DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

CZESNE 0 ZŁ

PO OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA

ŻŁOBEK 

CZESNE OBNIŻONE DO 40 %

( dot. lokalizacji przy ul. Regera 18)

PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY

PO OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA

w lokalizacjach:

ŻŁOBEK Bielsko-Biała ul. PCK 10

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE Bielsko-Biała ul. Regera 18 (WAPIENICA)