CENNIK ŻŁOBEK

Wpisowe                                   250 zł
Czesne za m-c 1340 zł*
*( opłata za czesne zostanie obniżona do kwoty 940,00 zł po złożeniu wniosku o kapitał opiekuńczy”), rodzic otrzymuje zwrot kwoty 400,00 zł
Wyżywienie 15 zł/1 dzień

CENNIK PRZEDSZKOLE

Wpisowe                     250 zł
Czesne                         550 zł
Czesne dla dzieci z orzeczeniem  o niepełnosprawności po przyznaniu dotacji 0 zł
Wyżywienie 15 zł/1 dzień