WARTOŚCI

NASZE WARTOŚCI:

1. Szacunek

 • doceniamy różnorodność, indywidualność
 • szczerze mówimy o potrzebach
 • uczymy empatii i rozpoznawania emocji

2. Pasja do nauczania

 • pracujemy w oparciu o zasoby dziecka
 • rozwijamy kreatywność
 • wdrażamy innowacyjne metody edukacyjne

3. Odpowiedzialność

 • diagnozujemy potrzeby edukacyjne, społeczne i emocjonalne oraz wskazujemy rozwiązania
 • jesteśmy współodpowiedzialni za rozwój i wychowanie młodego człowieka
 • tworzymy indywidualne programy rozwoju
 • dajemy solidne podstawy

4. Bezpieczeństwo

 • stosujemy zdrowe zasady żywienia
 • posiadamy przyjazne rozwojowi dziecka wnętrza, certyfikowane zabawki i pomoce edukacyjne
 • zapewniamy stałą opiekę psychologa, logopedy , pielęgniarki