ADAPTACJA

Właściwie przeprowadzona adaptacja ma za zadanie zmniejszyć napięcia emocjonalne z nowymi opiekunami oraz zmniejszyć lęk dziecka przed rozstaniem z Rodzicami.
Proces adaptacji dziecka w żłobku będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości, może zostać skrócony lub wydłużony. Maluch ma czuć się u nas dobrze i swobodnie.